DE EDITION - DE EDITION

Przejdź do treści

Menu główne:

MISJA

Stawiam sobie za cel osiągnięcie sukcesu który rozumiem jako uzyskanie przewagi rynkowej przez produkt / Firmę. Szukam takich rozwiązań i pomysłów, które pozwolą na osiągnięcie przewagi na konkurencyjnych rynkach. Zastosowane działania są indywidualnie dopasowane do zastanej sytuacji rynkowej i aktualnego otoczenia. Indywidualne podejście do każdego z produktów i analiza jego przewag pomaga w wykryciu efektywnego sposobu komunikacji do ostatecznego klienta.

DE EDITION
POLECANE STRONY
WYNIKI SPRZEDAŻOWE
PNEUMOLAN (suplement diety)
Przejęcie prowadzenia marki w czerwcu 2012. Udziały w rynku konkurentów bezpośrednich dla Pneumolanu (rosnąca liczba konkurentów). Przygotowane
i wdrożone działania: promocja medyczna, spot reklamowy i kampania Tv, strona www.pneumolan.pl, aktywności promocyjne w Internecie. Produkt sprzedany innej firmie w czerwcu 2015.
SINULAN FORTE (suplement diety)
Przejęcie prowadzenia marki w czerwcu 2012. Udział w rynku konkurentów bezpośrednich. Liczba konkurentów rośnie systematycznie od 2012 o średnio 2 rocznie. Podjęte działania: promocja medyczna, strona www.sinulan.pl, aktywności promocyjne w Internecie, spot i kampania telewizyjna, badania marketingowe. Produkt sprzedany innej firmie w marcu 2014.
THONSILAN (suplement diety)
Launch produktu w styczniu 2013. Konkurenci: Immunotrofina, Lymphomysost. Podjęte działania: promocja medyczna, publikacje w prasie medycznej - reprinty, strona www.thonsilan.pl. Prowadzenie produktu przekazane innej osobie w styczniu 2014.
SANDOZ (audyt)
Audit przekazu promocyjnego, przygotowanie przekazu i materiałów promocyjnych na kolejny cykl promocyjny. Porównanie wyników sprzedażowych przed i po modyfikacji przekazu i materiałów.
FLUCONAZOLE (Rx)
Preparat Rx, rynek J02 (leki przeciwgrzybicze), promocja lekarska. Produkt prowadzony w latach 2007 – 2010.
ERFIN (Rx)
Preparat Rx, rynek J02 (leki przeciwgrzybicze), promocja lekarska, postać tabletki. Produkt wprowadzony jako 10 generyk. Po 18 miesiącach promocji został liderem sprzedaży wartościowej (dane IMS Va terbinafina, tabletki). Liczba konkurentów
w okresie promocji – 12 produktów.
ATOPIN (dermokosmetyk)
Dermokosmetyk, wskazanie do stosowania pielęgnacja skóry atopowej w przebiegu AZS; opracowanie koncepcji produktu, launch produktu, zarządzanie promocją przez pierwszych 24 miesiące.
OC35 (Rx)
Produkt Rx, wprowadzony do sprzedaży
w styczniu 2008, promocja medyczna, zarządzanie produktem do stycznia 2010.

FLUMYCON (Rx)
Preparat Rx, rynek J02 (leki przeciwgrzybicze), promocja lekarska. Produkt prowadzony w okresie 02.2010 – 02.2012. W 2011 w chwili wprowadzenia przez producenta antykoncepcji hormonalnej zmiana strategii (wyjście z działań promocyjnych u dermatologów).
PLIVAFEM (dermokosmetyk)
Dermokosmetyk skierowany do kobiet (pielęgnacja intymna). Promocja lekarska oraz działania promocyjne na portalach społecznościowych. Prowadzenie produktu w okresie 02.2010 – 02.2012.
LESINE, LESINNELLE (Rx)
Antykoncepcja hormonalna, priorytet firmy
w okresie długofalowym. Prowadzenie produktu od launchu (luty 2011) do lutego 2012.
KONTAKT


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego